ขอน้อมถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่
และจะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระบาทสืบต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด